Opłaty konferencyjne obejmują:

  • Materiały konferencyjne
  • Catering i obiady
  • Udział w Uroczystej Gali Konferencyjnej
  • Wystawienia posterów
Faktury wystawia Biuro Zarządu Głównego SITPChem. 
Kontakt e-mailowy: sekretariat@sitpchem.org.pl telefon: 22 826 78 96
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kwotę brutto (do powyższej kwoty prosimy dodać VAT 23%) prosimy o przesłanie na konto Konferencji o nr 94 1160 2202 0000 0003 7670 2395