KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Konferencja „Przemysł Chemiczny” organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem 

• Józef Kozieł – Przewodniczący

• Jerzy Klimczak
• Stanisław Oczkowicz
• Anna Czumak-Bieniecka
• Maria Zielecka
• Elżbieta Jarguz

konferencja

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dr hab. Maria Zielecka – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Prof. dr hab. inż. Janusz Datta

Dr hab. Bolesław Goranczewski

Prof. dr hab. inż. Janusz Igras

St. bryg. dr inż. Paweł Janik

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

Dr inż. Grzegorz Kądzielawski

Prof. dr hab. Izabela Nowak

Mgr inż. Zbigniew Paprocki

Prof. dr hab. Robert Pietrzak

Prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg Pilecka

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Dr inż. Adam Tarniowy

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek