Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
Zarząd Główny

ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (bud. NOT, p. 300) 00-043 Warszawa

NIP 526 000 10 80

tel.(22) 826 78 96
tel. +48 516 934 423
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Józef Kozieł                       

e-mail: koziel.jozef@gmail.com
Tel. +48 601 553 001


Facebook


Instagram


Linkedin


Youtube