PROGRAM KONFERENCJI

                                                       PROGRAM Konferencji „Przemysł Chemiczny”

                                                                                          Warszawa 05-07.12.2023 (sala A) 
DataGodzina WystąpienieForma.   Referat.
05.12.202311.30 – 12.30Posiedzenie Komitetu Naukowego Konferencji oraz Rady Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny       (Sala Prezydialna)
12.30 – 12.50PRZERWA KAWOWA
12.50 – 13.20Otwarcie konferencji – Prezes SITPChem, J. Klimczak
Wystąpienia:    Prezes FSNT-NOT,  E. Mankiewicz-Cudny
                             Prezes PTChem,    Prof. I. Nowak
                             Wiceprezes GA S.A. – G. Kądzielawski                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Programowej cz. Przemysł Chemiczny, Prof. B. Buszewski
13.20-13.40Wręczenie nagród za najlepsze prace dyplomowe

                                                              Sesja Edukacja i Nauka

                        moderatorzy: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski i Prof. dr hab.inż. Krystyna Czaja

13.40-14.20Prof. dr hab.
Bogusław Buszewski
 Jan Czochralski, historia zapomniana i aktualna 
(referat plenarny)
14.20-14.50Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz JurczakNauka a Przemysł – nowe wyzwania
14.50-15.20Prof. dr hab. Piotr MłynarzNauczanie chemii w dobie zmian społecznych i gospodarczych
15.20-16.10LUNCH
15.40 -16.10Sesja Posterowa
Przeprowadzenie konkursu na najlepszy poster
16.10-17.00Panel dyskusyjny: Edukacja i Nauka
prowadzenie: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja                                                                                                                              uczestnicy: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak;
Dr Grzegorz Kądzielawski, Ryszard Zakrzewski, Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dr Ewa Chmielewska
17.00 – 17.30Prof. dr hab. Izabela NowakMariaż biznesu z nauką – od badań dla przemysłu kosmetycznego do doktoratu wdrożeniowego  
17.30 – 18.00 Jerzy Klimczak
Prezes ZG SITPChem
Branżowe Centra Umiejętności – ich rola w systemie szkolnictwa zawodowego
19.00-21.00KOLACJA w hotelu Gromada
06.12.2023

                                                             Sesja Rozwój i Technologia

                            moderatorzy: Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak  i Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok    

9.00 -9.45Dr hab.inż. Krzysztof LubkowskiPrzemysł chemiczny na świecie, w Europie i w Polsce 
(referat plenarny)
9.45-10.15 Prof. dr hab.inż.
Tomasz Wasilewski
Implementacja wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego
10.15 – 10.45Dr hab. Robert PrzekopZnaczenie procesów chemii przemysłowej w dekarbonizacji gospodarki
10.45-11.10PRZERWA KAWOWA
11.10-12.00Panel dyskusyjny: Rozwój i Technologia                                                                    
prowadzenie: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski                                                                                                                          uczestnicy: Prof. dr hab. Teofil Jesionowski; Prof. dr hab. inż. Janusz Igras; Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja;
Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, Prof. dr hab. Tomasz Wasilewski
12.00 – 12.30 Prof. dr hab. inż.
 Krystyna Czaja 
Branża tworzyw sztucznych wobec wyzwań współczesnego świata
12.30 – 13.00 Dr inż. Paweł JanikPożary i awarie w zakładach przemysłowych w Polsce
13.00 – 13.30Prof. dr hab.inż.
Zbigniew Wzorek
Bo w odpadach są pieniądze?
13.30 – 14.20LUNCH
13.45- 14.20Sesja Posterowa
Przeprowadzenie konkursu na najlepszy poster

                                                        Sesja Rozwój i Technologia

                                    moderatorzy:  Prof. dr hab. Robert Pietrzak  i   Dr hab. Małgorzata Zubielewicz                     
14.20- 14.50Prof. dr hab. inż. Anna ChrobokZadaniowo-specyficzne ciecze jonowe w przemysłowych procesach estryfikacji 
14.50 – 15.20Prezes Grzegorz KądzielawskiRola sztucznej inteligencji w transformacji przemysłu chemicznego:
szanse i wyzwania
15.20-15.50Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Wyzwania w zakresie obszaru wodno-ściekowego we wdrażaniu rozwiązań formalno-prawnych uwzględniających podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym
15.50 – 16.15PRZERWA KAWOWA
16.15- 16.45Prof. dr hab. Teofil JesionowskiMateriały hybrydowe – stan aktualny i trendy rozwoju
16.45–17.15Dr inż. Ewa Langer,
dr hab. inż.
Małgorzata Zubielewicz
Wpływ czynników atmosferycznych na zmianę właściwości dekoracyjnych powłok lakierowych
17.15-17.45Prof. dr hab. inż. Janusz IgrasInteligentne nawozy – rzeczywistość czy fantazja naukowców
20.00 – 01.00
UROCZYSTA KOLACJA 
Wręczenie tytułów: Inżynier Przemysłu Chemicznego
07.12.2023

                                                 Sesja Ochrona Środowiska

                                                moderatorzy: Dr inż. Ewa Langer i Stanisław Oczkowicz
9.30 -10.15Dr hab. inż.
Arkadiusz Kamiński 
Energia w chemii, chemia w energii.
(referat plenarny)
10.15-10.45Prof. dr hab. inż. Beata CwalinaMikroorganizmy a chemia. Profity i niebezpieczeństwa
10.45 – 11.15Prof. dr hab. Robert PietrzakBiomasa odpadowa jako prekursor efektywnych adsorbentów węglowych do usuwania gazowych i ciekłych zanieczyszczeń
11.15-11.40PRZERWA KAWOWA
11.40 -12.30Panel dyskusyjny: Ochrona Środowiska                                                                                                                  prowadzenie: Prof. dr hab. Robert Pietrzak                                                                                                                                    uczestnicy: Dr hab.inż. Arkadiusz Kamiński, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek,
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Prezes Grzegorz Kądzielawski GA
12.30-13.00Prof. dr hab. Anna RabajczykProblem wybuchowości nanosubstancji emitowanych w procesach technologicznych
13.00 – 13.30Dr hab. Bolesław GoranczewskiOdrzański Wodorowy Szlak Transportowy. GA Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA jako odtwórca żeglugi śródlądowej oraz kreator rynku wodorowego i zielonego transportu w Polsce 
13.30 -13.45Podsumowanie Konferencji
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster
13.45 – 14.15LUNCH

Sesja posterowa

 

Nr posteru

 

Tytuł Posteru

1

Ewa Langer,
Katarzyna Suchoń,
Marzena Nowicka-Nowak, Małgorzata Zubielewicz

Funkcjonalne powłoki lakierowe obniżają nagrzewanie się powierzchni i zabezpieczają przed ogniem

2

Aleksandra Rybak,  Aurelia Rybak,
Slawomir Boncel, 
Anna Kolanowska,
Agata Jakobik-Kolon

Ion imprinted membranes and their application in REE recovery from coal fly ash extracts

3

Martyna Jurkiewicz,
Robert Pełech

Oczyszczanie powietrza z mieszaniny lotnych związków organicznych metodą adsorpcji na modyfikowanym węglu aktywnym

4

Joanna Smorawska, Julia Grocholska, Janusz Datta, Ewa Głowińska

Charakterystyka zielonych mieszanin polimerowych na bazie biopochodnego poliuretanu i octanomaślanu celulozy

5

Aurelia Rybak, Aleksandra Rybak, Slawomir Boncel,         Anna Kolanowska

Novel computer applications REE 2.0 and REE_isotherm to model the rare earth element ions behavior in various types of adsorptive materials

6

Justyna Gniazdowska, Anna Rabajczyk,
Piotr Stojek

Problematyka wód i ścieków popożarowych w Polsce i na świecie

7

Piotr Stojek,

Anna Rabajczyk, Justyna Gniazdowska

Działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń w wodach popożarowych

8

Rafał Łysowski,
Ewelina Ksepko

Stałe nośniki tlenu na bazie struktur spinelowych do zastosowania w technologii CLC w procesie spalania biomasy: potencjalny sposób osiągnięcia neutralności emisyjnej

9

Rafał Łysowski, Ewelina Ksepko

Stałe nośniki tlenu do spalania paliw stałych w technologii CLC – badania realizowane na Politechnice Wrocławskiej

10

Paweł Rodziewicz

Adsorption of hydrazine (N2H4) on hexagonal ice(0001):
first principles investigations on the mechanism of chirality changes

11

Paweł Grabowski

Stabilność FAME po współrozpuszczalnikowej transestryfikacji olejów posmażalniczych

12

D. Paluch, A. Bazan-Woźniak, R. Pietrzak,
A. Nosal-Wiercińska

Analiza właściwości fizykochemicznych i sorpcyjnych adsorbentów węglowych otrzymanych z nasion kopru włoskiego i kminku zwyczajnego

13

Paulina Porębska-Sęktas, Anna Bańkowska,
Andrzej Tonderski

LIFE FitFor REACH-2. Zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami i ocena rozwiązań alternatywnych: narzędzia i najlepsze praktyki wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i unikanie niefortunnego zastępowania substancji niebezpiecznych

14

Albert Berent, Andrzej Żarczyński

Analiza efektywności instalacji energetycznej PV o mocy 10 MW – proponowanej do budowy na obrzeżu Łodzi

15

Aleksander Kucharek, Andrzej Żarczyński, Jakub Kubicki, Waldemar Maniukiewicz, Kacper Serafiński, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu w województwie łódzkim

16

Bartosz Kopyciński

Farby do kamuflażowego malowania tworzyw polimerowych o potencjale aplikacyjnym w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

17

Mirosława Prochoń, Oleksandra Dzeikala, Natalia Sędzikowska

Zrównoważone materiały do wzrostu roślin: biopolimery na pierwszej linii.

18

Joanna Niesiobędzka, Janusz Datta,
Ewa Głowińska

Synteza oraz właściwości poliuretanów otrzymywanych z wykorzystaniem biopochodnego modyfikatora

19

Zygmunt Stoczewski, Szczepan Roszak

Oszacowanie przydatności antocyjanidyn jako potencjalnych fotouczulaczy w ogniwach barwnikowych z pomocą metod TD-DFT

20

Anna Marzec,
Bolesław Szadkowski

Ekologiczne tekstylia na bazie kompozytu biopolimerowego o działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antywirusowym

21

Sergiusz Rosiak,
Anna Marzec,
Bolesław Szadkowski,
Grażyna Budryn,
Joanna Grzelczyk

Kompozyty na bazie PLA modyfikowane pigmentami hybrydowymi

Program jest ułożony w Sesjach Konferencyjnych:

Edukacja i nauka

1. Strategie w badaniach i innowacji
2. Nowe kwalifikacje rynkowe
3. Transformacje cyfrowe i automatyzacja, w tym analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe.
4. Rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji, strategie kształcenia i szkolnictwa zawodowego
5. Branżowe Centra Umiejętności (BCU).
6. Współpraca z pracodawcami dla rozwoju kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska

1. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne
2. Odnawialne źródła energii. W tym technologia jądrowa
dla przemysłu
3. Zielony wodór i jego rola w transformacji energetycznej
4. Gospodarka w obiegu zamkniętym

Rozwój i technologia

1. Transformacje cyfrowe w produkcji
2. Strategie zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
3. Platforma wodorowa
4. Procesy biotechnologiczne
5. Energooszczędne, niskoemisyjne i ekologiczne procesy produkcyjne
6. Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe instalacji i zakładów przemysłowych
7. Robotyzacja i sztuczna inteligencja w produkcji
8. Cyberbezpieczństwo
9. Gospodarowanie odpadami
10. Procesy recyklingu chemicznego, mechanicznego i regeneracyjnego
11. Interdyscyplinarność chemii

nauka konferencja przemysł chemiczny
konferencja przemysł chemiczny rozwój i technologia
konferencja przemysł chemiczny ochrona środowiska

W trakcie Konferencji odbędą się:  

  • sesje referatowe,
  • panele dyskusyjne,
  • sesje posterowe,
  • wystawy i prezentacje.

Szczegółowy program wraz z tytułami sesji i referatów zostanie przedstawiony wkrótce.

konferencja Przemysł chemiczny referaty