PROGRAM KONFERENCJI
zostanie przedstawiony w październiku 2024

                       PROGRAM Konferencji „Przemysł Chemiczny” z edycji 2023

DataGodzina WystąpienieForma.   Referat.
05.12.2023 PROGRAM KONFERENCJI z roku 2023
                                                                                     Sesja Edukacja i Nauka

            Moderatorzy: Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogusław Buszewski, Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

13.40 – 14.20Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogusław BuszewskiJan Czochralski, historia zapomniana i aktualna  (referat plenarny)
14.20 – 14.50Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz JurczakNauka a Przemysł – nowe wyzwania
14.50 – 15.20Prof. dr hab. Piotr MłynarzNauczanie chemii w dobie zmian społecznych i gospodarczych
15.20 – 16.10LUNCH
15.40 – 16.10Sesja Posterowa Przeprowadzenie konkursu na najlepszy poster
16.10 – 17.00Panel dyskusyjny: Edukacja i Nauka Prowadzenie: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja                               Uczestnicy: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak,
Dr Grzegorz Kądzielawski, Robert Zakrzewski, Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dr Ewa Chmielewska
17.00 – 17.30Prof. dr hab. Izabela NowakMariaż biznesu z nauką – od badań dla przemysłu kosmetycznego do doktoratu wdrożeniowego  
17.30 – 18.00Jerzy Klimczak Prezes ZG SITPChemBranżowe Centra Umiejętności – ich rola w systemie szkolnictwa zawodowego
19.00 – 21.00KOLACJA w hotelu Gromada
06.12.2023
                                                                              Sesja Rozwój i Technologia

                            Moderatorzy:   Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak i Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok    

9.00 – 9.45Dr hab. inż. Krzysztof LubkowskiPrzemysł chemiczny na świecie, w Europie i w Polsce (referat plenarny)
9.45 – 10.15Prof. dr hab. inż. Tomasz WasilewskiImplementacja wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego
10.15 – 10.45Dr hab. Robert PrzekopZnaczenie procesów chemii przemysłowej w dekarbonizacji gospodarki
10.45 – 11.10PRZERWA KAWOWA
11.10 – 12.00Panel dyskusyjny: Rozwój i Technologia
Prowadzenie: Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogusław Buszewski
Uczestnicy: Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Teofil Jesionowski;
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja;
Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński,
Prof. dr hab. Tomasz Wasilewski
12.00 – 12.30Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Branża tworzyw sztucznych wobec wyzwań współczesnego świata
12.30 – 13.00Dr inż. Paweł JanikPożary i awarie w zakładach przemysłowych w Polsce
13.00 – 13.30Prof. dr hab. inż. Zbigniew WzorekBo w odpadach są pieniądze?
13.30 – 14.20LUNCH
13.45 – 14.20Sesja Posterowa Przeprowadzenie konkursu na najlepszy poster
                                                                                  Sesja Rozwój i Technologia

                                     Moderatorzy:  Prof. dr hab. Robert Pietrzak i Dr hab. Małgorzata Zubielewicz

14.20 – 14.50Prof. dr hab. inż. Anna ChrobokZadaniowo-specyficzne ciecze jonowe w przemysłowych procesach estryfikacji 
14.50 – 15.20Dr Grzegorz KądzielawskiRola sztucznej inteligencji w transformacji przemysłu chemicznego: szanse i wyzwania
15.20 – 15.50Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Wyzwania w zakresie obszaru wodno-ściekowego we wdrażaniu rozwiązań formalno-prawnych uwzględniających podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym
15.50 – 16.15PRZERWA KAWOWA
16.15 – 16.45Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Teofil JesionowskiMateriały hybrydowe – stan aktualny i trendy rozwoju
16.45 – 17.15Dr inż. Ewa Langer,
Dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz
Wpływ czynników atmosferycznych na zmianę właściwości dekoracyjnych powłok lakierowych
17.15 – 17.45Prof. dr hab. inż. Janusz IgrasInteligentne nawozy – rzeczywistość czy fantazja naukowców
20.00 – 01.00
                                                      Uroczysta Gala Konferencyjna 
                   Wręczenie aktów nadania tytułów: Inżynier Przemysłu Chemicznego
07.12.2023
                                                                             Sesja Ochrona Środowiska

                                                           moderatorzy: Dr inż. Ewa Langer i Stanisław Oczkowicz

9.30 – 10.15Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Energia w chemii, chemia w energii (referat plenarny)
10.15 – 10.45Prof. dr hab. inż. Beata CwalinaMikroorganizmy a chemia. Profity i niebezpieczeństwa
10.45 – 11.15Prof. dr hab. Robert PietrzakBiomasa odpadowa jako prekursor efektywnych adsorbentów węglowych do usuwania gazowych i ciekłych zanieczyszczeń
11.15 – 11.40PRZERWA KAWOWA
11.40 – 12.30Panel dyskusyjny: Ochrona Środowiska                                                                                                                         Prowadzenie: Prof. dr hab. Robert Pietrzak                                                                                                  
Uczestnicy: Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek,
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja,
Dr Grzegorz Kądzielawski GA
12.30 – 13.00Prof. dr hab. Anna RabajczykProblem wybuchowości nanosubstancji emitowanych w procesach technologicznych
13.00 – 13.30Dr hab. Bolesław GoranczewskiOdrzański Wodorowy Szlak Transportowy. GA Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA jako odtwórca żeglugi śródlądowej oraz kreator rynku wodorowego i zielonego transportu w Polsce 
13.30 – 13.45Podsumowanie Konferencji Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster
13.45 – 14.30LUNCH

Sesja posterowa

Nr posteru

 

Tytuł Posteru

1

Ewa Langer,
Katarzyna Suchoń,
Marzena Nowicka-Nowak, Małgorzata Zubielewicz

Funkcjonalne powłoki lakierowe obniżają nagrzewanie się powierzchni i zabezpieczają przed ogniem

2

Aleksandra Rybak,  Aurelia Rybak,
Slawomir Boncel, 
Anna Kolanowska,
Agata Jakobik-Kolon

Ion imprinted membranes and their application in REE recovery from coal fly ash extracts

3

Martyna Jurkiewicz,
Robert Pełech

Oczyszczanie powietrza z mieszaniny lotnych związków organicznych metodą adsorpcji na modyfikowanym węglu aktywnym

4

Joanna Smorawska, Julia Grocholska, Janusz Datta, Ewa Głowińska

Charakterystyka zielonych mieszanin polimerowych na bazie biopochodnego poliuretanu i octanomaślanu celulozy

5

Aurelia Rybak, Aleksandra Rybak, Slawomir Boncel,         Anna Kolanowska

Novel computer applications REE 2.0 and REE_isotherm to model the rare earth element ions behavior in various types of adsorptive materials

6

Justyna Gniazdowska, Anna Rabajczyk,
Piotr Stojek

Problematyka wód i ścieków popożarowych w Polsce i na świecie

7

Piotr Stojek,

Anna Rabajczyk, Justyna Gniazdowska

Działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń w wodach popożarowych

8

Rafał Łysowski,
Ewelina Ksepko

Stałe nośniki tlenu na bazie struktur spinelowych do zastosowania w technologii CLC w procesie spalania biomasy: potencjalny sposób osiągnięcia neutralności emisyjnej

9

Rafał Łysowski, Ewelina Ksepko

Stałe nośniki tlenu do spalania paliw stałych w technologii CLC – badania realizowane na Politechnice Wrocławskiej

10

Paweł Rodziewicz

Adsorption of hydrazine (N2H4) on hexagonal ice(0001):
first principles investigations on the mechanism of chirality changes

11

Paweł Grabowski

Stabilność FAME po współrozpuszczalnikowej transestryfikacji olejów posmażalniczych

12

D. Paluch, A. Bazan-Woźniak, R. Pietrzak,
A. Nosal-Wiercińska

Analiza właściwości fizykochemicznych i sorpcyjnych adsorbentów węglowych otrzymanych z nasion kopru włoskiego i kminku zwyczajnego

13

Paulina Porębska-Sęktas, Anna Bańkowska,
Andrzej Tonderski

LIFE FitFor REACH-2. Zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami i ocena rozwiązań alternatywnych: narzędzia i najlepsze praktyki wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i unikanie niefortunnego zastępowania substancji niebezpiecznych

14

Albert Berent, Andrzej Żarczyński

Analiza efektywności instalacji energetycznej PV o mocy 10 MW – proponowanej do budowy na obrzeżu Łodzi

15

Aleksander Kucharek, Andrzej Żarczyński, Jakub Kubicki, Waldemar Maniukiewicz, Kacper Serafiński, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu w województwie łódzkim

16

Bartosz Kopyciński

Farby do kamuflażowego malowania tworzyw polimerowych o potencjale aplikacyjnym w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

17

Mirosława Prochoń, Oleksandra Dzeikala, Natalia Sędzikowska

Zrównoważone materiały do wzrostu roślin: biopolimery na pierwszej linii.

18

Joanna Niesiobędzka, Janusz Datta,
Ewa Głowińska

Synteza oraz właściwości poliuretanów otrzymywanych z wykorzystaniem biopochodnego modyfikatora

19

Zygmunt Stoczewski, Szczepan Roszak

Oszacowanie przydatności antocyjanidyn jako potencjalnych fotouczulaczy w ogniwach barwnikowych z pomocą metod TD-DFT

20

Anna Marzec,
Bolesław Szadkowski

Ekologiczne tekstylia na bazie kompozytu biopolimerowego o działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antywirusowym

21

 

Sergiusz Rosiak,
Anna Marzec,
Bolesław Szadkowski,
Grażyna Budryn,
Joanna Grzelczyk

Kompozyty na bazie PLA modyfikowane pigmentami hybrydowymi

22

Tomasz Burda, Szymon Goderski, Krzysztof Łapiński, Marta Rucińska, Róża Tomikowska, Rafał Tomikowski, Marcin Siedlecki, Maciej Staszak, Andrzej Tomikowski

 

Nowe połączenia reaktorów chemicznych dla prowadzenia procesów chemicznych wieloskładnikowych grup substratów, dla procesów ekstrakcji, z możliwościami analitycznymi oraz oczyszczaniem i rozdziałami z pomocą chromatografii cieczowej Flash.

Program jest ułożony w Sesjach Konferencyjnych:

Edukacja i nauka

1. Strategie w badaniach i innowacji
2. Nowe kwalifikacje rynkowe
3. Transformacje cyfrowe i automatyzacja, w tym analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe.
4. Rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji, strategie kształcenia i szkolnictwa zawodowego
5. Branżowe Centra Umiejętności (BCU).
6. Współpraca z pracodawcami dla rozwoju kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska

1. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne
2. Odnawialne źródła energii. W tym technologia jądrowa
dla przemysłu
3. Zielony wodór i jego rola w transformacji energetycznej
4. Gospodarka w obiegu zamkniętym

Rozwój i technologia

1. Transformacje cyfrowe w produkcji
2. Strategie zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
3. Platforma wodorowa
4. Procesy biotechnologiczne
5. Energooszczędne, niskoemisyjne i ekologiczne procesy produkcyjne
6. Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe instalacji i zakładów przemysłowych
7. Robotyzacja i sztuczna inteligencja w produkcji
8. Cyberbezpieczństwo
9. Gospodarowanie odpadami
10. Procesy recyklingu chemicznego, mechanicznego i regeneracyjnego
11. Interdyscyplinarność chemii

nauka konferencja przemysł chemiczny
konferencja przemysł chemiczny rozwój i technologia
konferencja przemysł chemiczny ochrona środowiska

W trakcie Konferencji odbędą się:  

  • sesje referatowe,
  • panele dyskusyjne,
  • sesje posterowe,
  • wystawy i prezentacje.

Szczegółowy program wraz z tytułami sesji i referatów zostanie przedstawiony wkrótce.

konferencja Przemysł chemiczny referaty