zgłoszenia posterów

Zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów, które będą prezentowane w trakcie Konferencji Przemysł Chemiczny

Prosimy o zgłaszanie abstraktów (streszczeń) referatów poprzez przesłanie
na adres e-mail: abstrakty@konferencja-przemyslchemiczny.pl

Termin zgłaszania abstraktów: 15 października 2023 r.

Podstawowe wymagania dla abstraktu:

Zakres tematyczny obejmuje sesje konferencyjne:

  • Edukacja i nauka
  • Rozwój i technologia
  • Ochrona środowiska